GINOP-2.1.8-17-2018-02989
„eMount roncsolásmentes kábeldiagnosztika bevezetése” c. projekt bemutatása

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által 2017. november 6-án meghirdetett

„A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című felhívásra az eMount Villamosipari Tervező, Kivitelező és Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A projekt vissza nem térítendő támogatása 8 294 796 Ft.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.12.01.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.03.31.
A Projekt fizikai befejezésének tényleges napja: 2019.02.01.

eMount Kft elnyert támogatási összege: 8 294 796 Ft
Megvalósítási helyszín: Dunaújváros, Római körút 29. fszt. 3.

Jelen projektben a dunaújvárosi székhelyű eMount Kft a GINOP-2.1.8-17 pályázati felhívásra benyújtott pályázata a Széchenyi 2020 program keretein belül palettáján új szolgáltatásként megjelenő roncsolásmentes diagnosztikai eljárás bevezetésének érdekében pályázati forrás igénybevételével reálissá vált 1készlet TDS NT-40-P-D típusú feszültségvizsgáló/kábeldiagnosztikai eszköz beszerzése.

Cégünk, az eMount Kft. 2010 óta foglalkozik középfeszültségű kábelek vizsgálatával. Akkor egy kb. 15 M Ft értékű beruházást hajtottunk végre, melynek folyamán képesek vagyunk közép és kisfeszültségű földalatti kábelek hibahelyének meghatározására, valamint úgynevezett „roncsolásos” – releváns szabvány által előírt feszültségpróba – vizsgálatára.

Tapasztalataink és a technika fejlődése alapján úgy gondoljuk, hogy egyre nagyobb jelentősége van az úgynevezett „roncsolásmentes” kábeldiagnosztikának, mellyel jóval a tényleges kábelhiba kialakulása előtt rá lehet mutatni a meggyengült szigetelési helyekre adott kábelszakaszon, elejét véve a spontán kialakuló kábelhibáknak és az ebből adódó áramkimaradásoknak, üzemzavaroknak.

A készülék fő részei:

-TDS-40-P-D feszültségvizsgáló berendezés (készülék/40 kV, vizsgálókapacitás 4,8 µF, beépített funkciók: szivárgóáram mérés, átütés felismerés, jegyzőkönyv készítés),

-PDS60 mérőmodul; notebook szoftverrel és 3 db hardverkulccsal; kalibrátor; kábelszett.
A készülék hordozható eszköz, melynek tárolási feltételei az eMount Kft székhelyén megoldottak, az iroda riasztórendszerrel és kivonuló szolgálattal biztosított. A készülék kisteherautóval helyszínre szállítható, mely gépjármű szintén az eMount Kft tulajdonát képezi. (jelenleg 3 gépjármű)

Jelenleg roncsolásmentes kábelvizsgálatok végzésével – a nagy beruházási költségek miatt – főleg az áramszolgáltatók és leányvállalataik, valamint néhány nagyobb cég foglalkozik. Cégünk néhány évvel ezelőtt bérelt műszerrel végzett már hasonló méréseket, de az akkori technikai színvonalon a mérések nehezen végrehajthatók voltak, sokszor eredménytelenül zárultak, így végzésük nem volt gazdaságos. A jelenlegi technikai színvonalon már jóval eredményesebben lehet méréseket végezni. A jelen pályázatban beszerzett mérőkészülék többféle metódussal képes roncsolásmentes kábeldiagnosztika végzésére, amely automatikus szoftveres kiértékeléssel egészül ki, jelentősen javítva a mérés eredményességét. A berendezés nagyfeszültségű tápegysége önállóan képes „roncsolásos” vizsgálat végzésére is maximum 40 kV-os feszültségig, amely egy jó lehetőség a berendezés kihasználtságának növelésére. A műszer egy teljesen új lehetőséget teremt újonnan létesített középfeszültségű kábelek vizsgálatára, mivel a „roncsolásos” vizsgálat alatt – melyet a releváns szabvány kötelezően előír a kábelvonalak beüzemelése előtt – vizsgálni lehet a kábelek szerelvényein létrejövő részkisülések nagyságát és helyét is, mely az esetleges szerelési hibákat képes felfedni, így azokat még üzembe helyezés előtt javítani lehet.

Szakmailag indokolt és valószínűleg a szabványalkotók is belátható időn belül előírhatják új középfeszültségű kábelvonalak részkisülés mérését, melyre a tárgyi műszer minden szempontból alkalmas. Nagyobb nyugateurópai cégek (Mercedes Benz, Audi) már most is előírják ezeket a vizsgálatokat. Cégünk ennek a műszernek a beszerzésével a piacon szinte egyedüli mikrovállalkozásként képes a fent leírt, „roncsolásmentes” kábeldiagnosztikai mérések végzésére, s a vállalkozási formából eredő rugalmassággal és elérhető árszínvonalon vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.

A „roncsolásmentes” kábeldiagnosztika végzése, bevezetése Magyarország egész területén lehetséges áramszolgáltatói és magánhálózatokon egyaránt, de megfelelő piackutatás és kapcsolatrendszer felépítésével külföldi piacokat is lehet találni. Gyártóüzemek középfeszültségű kábeleinek állapotfüggő karbantartását lehet elősegíteni egy-két évente elvégzett diagnosztikai vizsgálattal, mely kifizetődő lehet a nagyobb üzemzavarok megelőzése által. A műszer alkalmas középfeszültségű kompakt transzformátorállomások, illetve bármilyen berendezés belső középfeszültségű kábeleinek darabvizsgálatára, részkisülés mérés által. Az új mérőrendszer jól kiegészíti a meglévő, kábelmérőkocsiba beépített rendszerünket, mely ezzel a berendezéssel és a meglévőkkel tulajdonképpen lefedi a kis -és középfeszültségű kábeldiagnosztikai lehetőségek nagy részét.

A mérőműszer által szerzett tapasztalatainkat elsősorban jelenlegi partnereink körében, továbbá a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai rendezvényein kívánjuk publikálni. Megfelelő mennyiségű mérési adat és tapasztalat birtokában részt kívánunk venni kábeldiagnosztikai konferenciákon, közép -és felsőoktatási intézményekben ismeretterjesztési célú előadásokkal. Weblapunkon megosztjuk a mérési tapasztalatokat, ahol az adatvédelmi előírásokat betartva esettanulmányokat dolgozhatunk ki, fórumot szervezhetünk.